Nieuws


23 mei 2018

Uw privacy is belangrijk!
Vanaf 25 mei 2018 gaat er een nieuwe wet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Dit alles ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Ergo in Praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom heeft Ergo in Praktijk het privacy-beleid aangepast. Zo voldoet ook Ergo in Praktijk aan de nieuwe regels van de AVG.

In de Algemene voorwaarden van Ergo in Praktijk wordt u geïnformeerd over de privacy binnen Ergo in Praktijk.


1 juli 2017

Verhuizing ‘Ergo in Praktijk’
Vanaf 1 juli 2017 is ‘Ergo in Praktijk’ gevestigd binnen de praktijk van Fysiotherapie Norg aan de Roeghoornweg 1 in Norg.

Afgelopen periode heeft ‘Ergo in Praktijk’ op verschillende vlakken een enorme groei doorgemaakt. Zo is er een samenwerking aangegaan met Fysiotherapie Norg. Nu zich voor Ergo in Praktijk’ de kans voor heeft gedaan om zich binnen de praktijk van Fysiotherapie Norg te vestigen, is deze met beide handen aangegrepen. Door een goede samenwerking en korte lijntjes kan de ergotherapeut of fysiotherapeut snel ingeschakeld worden.

Bij Fysiotherapie Norg zijn verschillende specialisten werkzaam, welke beschikken over een groot netwerk binnen de ketenzorg. Daarnaast wordt er vanuit de praktijk kinderfysiotherapie, logopedie en yoga aangeboden. Meer informatie kunt u vinden op de website www.fysiotherapienorg.nl 


2 mei 2017

‘Ergo in Praktijk’ is direct toegankelijk (DTE)
De DTE-scholing is met succes afgerond.

Als u zich zonder verwijzing aanmeldt bij ‘Ergo in Praktijk’ vindt er een DTE-screening plaats voordat er verdere diagnostiek, behandeling of advies volgt. In de DTE-screening wordt geïnventariseerd of de vraag een ergotherapeutische vraag is en of verwijzing naar een (huis)arts nodig is. De ergotherapeut bespreekt de uitkomst van de DTE-screening met u en informeert, na toestemming van u, de (huis)arts over de hulpvraag en de bevindingen van de DTE-screening.
Het kan zijn dat na DTE-screening alsnog een verwijsbrief van uw (huis)arts noodzakelijk is. Overleg dit met uw (huis)arts die u alsnog kunnen verwijzen naar ‘Ergo in Praktijk’.