Ergo in Praktijk

Mijn naam is Renate Olivier (1979).

In 2003 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam, waarna ik o.a. werkervaring op heb gedaan binnen de neurorevalidatie, somatische revalidatie, psychogeriatrie en visuele revalidatie. In 2012 ben ik mijn eigen praktijk voor ergotherapie ‘Ergo in Praktijk’ begonnen. ‘Ergo in Praktijk’ richt zich op de doelgroepen (jong)volwassenen en ouderenzorg.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (EN) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), KP-nummer 99905190090 en ben aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP) .

logo EN       KP logo

Werkgebied

Het werkgebied van ‘Ergo in Praktijk’ is zuid-oost Friesland, zuid-west Groningen en de kop van Drenthe.

De behandelingen vinden bij voorkeur plaats bij u thuis of in de situatie waar de activiteit uitgevoerd moet worden. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan heeft ‘Ergo in Praktijk’ haar praktijkadres aan de Roeghoornweg 1 in Norg. Behandelingen vinden plaats op afspraak.


Doelgroepen

Ergotherapeuten helpen mensen om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen handelingen zijn als eten, aankleden, verplaatsen, uitvoeren huishouden en vrijetijdsbesteding, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

“Het werkterrein van de ergotherapeut is groot”

‘Ergo in Praktijk’ richt zich op de volgende doelgroepen:
– (Jong) Volwassenen
– Ouderenzorg

Hierbij kunt u denken aan interventie(s) op het gebied van;
– advisering en training van (nieuwe) vaardigheden;
– advisering en ondersteuning bij het aanvragen van hulpmiddelen en/of aanpassingen;
– advisering en instructie aan (professionele) verzorger(s)/mantelzorg.

Benieuwd of uw hulpvraag binnen de ergotherapie opgepakt kan worden?
Neem dan gerust contact op met ‘Ergo in Praktijk’.


Werkwijze

Ergotherapie is zorg op maat. De zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut zal samen met u nagaan wat u belangrijk vindt. Daarna wordt vaak een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit(en) om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn binnen het handelen. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut vaak ook met de betrokken arts, fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorger(s).

Als alles duidelijk in beeld is gebracht maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en hulpvraag en wordt samen met u de doelstellingen opgesteld en besproken hoe deze bereikt kunnen worden.

De ergotherapeut bedenkt samen met u oplossingen, geeft advies en trainingen. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen en/of (woon)aanpassingen nodig.


Aanmelden ‘Ergo in Praktijk’

Heeft u een (hulp)vraag voor ergotherapie? Neem contact op met ‘Ergo in Praktijk’.
U kunt met of zonder verwijsformulier van een (huis)arts naar de ergotherapeut (tenzij uw zorgverzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

‘Ergo in Praktijk’ is direct toegankelijk (DTE)
‘Ergo in Praktijk’ is direct toegankelijk (DTE). Dit houdt in dat u geen verwijsbrief nodig heeft van uw (huis)arts. Bij een enkele verzekeraar is DTE niet mogelijk. Dit kunt u nagaan in uw polisvoorwaarden.

Als u zich zonder verwijzing aanmeldt bij ‘Ergo in Praktijk’ vindt er een DTE-screening plaats voordat er verdere diagnostiek, behandeling of advies volgt. In de DTE-screening wordt geïnventariseerd of de vraag een ergotherapeutische vraag is en of verwijzing naar een (huis)arts nodig is. De ergotherapeut bespreekt de uitkomst van de DTE-screening met u en informeert, na toestemming van u, de (huis)arts over de hulpvraag en de bevindingen van de DTE-screening.

Bij uw eerste afspraak wordt u verzocht mee te nemen:
-Geldig identiteitsbewijs
-Zorgpas
-Eventueel het verwijsformulier voor ergotherapie van (huis)arts of specialist


Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. Sommige (aanvullende)verzekeringen vergoeden meer. Raadpleeg hiervoor uw eigen zorgpolis.

‘Ergo in Praktijk’ heeft met de meeste zorgverzekeraars contractafspraken. Hierbij vindt declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaats. Wanneer er door ‘Ergo in Praktijk’ en uw zorgverzekeraar géén contractafspraken zijn gemaakt, ontvangt u zelf een factuur. De tarieven bij geen contractafspraak kunt u hier nalezen. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of en hoe u de gemaakte kosten eventueel kunt declareren.

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.