Vergoeding

Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. Sommige (aanvullende)verzekeringen vergoeden meer. Raadpleeg hiervoor uw eigen zorgpolis.

‘Ergo in Praktijk’ heeft met de meeste zorgverzekeraars contractafspraken. Hierbij vindt declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaats. Wanneer er door ‘Ergo in Praktijk’ en uw zorgverzekeraar géén contractafspraken zijn gemaakt, ontvangt u zelf een factuur. Dit is in 2024 onder andere het geval wanneer u verzekerd bent bij Caresq (Aevitae Eucare) of CZ groep (CZ, Just, OHRA en Nationale Nederlanden). De tarieven bij geen contractafspraak kunt u hier nalezen. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of en hoe u de gemaakte kosten eventueel kunt declareren.

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van ergotherapie tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.