Aanmelden

Heeft u een (hulp)vraag voor ergotherapie?

Verwijzing
Uw (huis)arts kan u doorverwijzen naar ‘Ergo in Praktijk’ via ZorgDomein of middels een verwijsformulier 
Bent u (huis)arts? U kunt ‘Ergo in Praktijk’ vinden onder: Paramedische Zorg – Ergotherapie.

‘Ergo in Praktijk’ is direct toegankelijk (DTE)
Ook kunt u zonder verwijsformulier naar de ergotherapeut (tenzij uw zorgverzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). ‘Ergo in Praktijk’ is direct toegankelijk (DTE). Dit houdt in dat u geen verwijsbrief nodig heeft van uw (huis)arts. Bij een enkele verzekeraar of mogelijk bij verzekeraars waarmee geen contractafspraken gemaakt zijn is DTE niet mogelijk. U heeft dan een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Dit kunt u nagaan in uw polisvoorwaarden.

Als u zich zonder verwijzing aanmeldt bij ‘Ergo in Praktijk’ vindt er een DTE-screening plaats voordat er verdere diagnostiek, behandeling of advies volgt. In de DTE-screening wordt geïnventariseerd of de vraag een ergotherapeutische vraag is en of verwijzing naar een (huis)arts nodig is. De ergotherapeut bespreekt de uitkomst van de DTE-screening met u en informeert, na toestemming van u, de (huis)arts over de hulpvraag en de bevindingen van de DTE-screening.