Werkwijze

Ergotherapie is zorg op maat. De zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut zal samen met u nagaan wat u belangrijk vindt. Daarna wordt vaak een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit(en) om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn binnen het handelen. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut vaak ook met de betrokken arts, fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorger(s).

Als alles duidelijk in beeld is gebracht maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en hulpvraag en wordt samen met u de doelstellingen opgesteld en besproken hoe deze bereikt kunnen worden.

De ergotherapeut bedenkt samen met u oplossingen, geeft advies en trainingen. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen en/of (woon)aanpassingen nodig.